Hypotheek aflossen goed idee?

Steeds meer mensen besluiten om een gedeelte van hun hypotheek af te lossen. Zeker wanneer de rente van de hypotheek hoog is, kan het voordelig zijn om een gedeelte alvast af te lossen. Of aflossen in uw geval verstandig is, hangt van verschillende factoren af.

Hoe hoog is de hypotheekschuld?
In het algemeen geldt dat het voordeliger is om de hypotheek af te lossen als er sprake is van een relatief kleine hypotheekschuld.

Hoe hoog is de hypotheekrente?
Ook de hoogte van de hypotheekrente is van belang om de vraag of aflossen van de hypotheek zin heeft, te kunnen beantwoorden. De hypotheekrente ligt nu erg laag. Als u destijds een hypotheek heeft afgesloten met een relatief hoge hypotheekrente, is het vaak verstandig om de hypotheek vervroegd af te lossen. U moet dan wel rekening houden met eventuele boetes die de hypotheekverstrekker kan opleggen.

De hoog is de spaarrente?
De lage spaarrente die momenteel door de banken wordt uitgekeerd, is eveneens een goede reden om de hypotheek versneld af te lossen. Vaak ligt de spaarrente onder de jaarlijkse inflatie en levert vermogen op spaarrekeningen per saldo bijna niets op. Wanneer u besluit om vermogen te investeren in het aflossen van de hypotheek is het wel verstandig om na te gaan of u dit geld op de korte- of langetermijn niet nodig heeft.

Welke WOZ-waarde heeft de woning?
Wanneer de woning een hoge WOZ-waarde heeft, wordt het al snel voordeliger om de hypotheek versneld af te lossen. De WOZ-waarde is namelijk de grondslag voor de hoogte van het eigen woningforfait en over de waarde van het eigen woningforfait kunt u fiscaal geen hypotheekrente aftrekken.

Hoeveel verdient u?
De belastingschaal is ten slotte eveneens bepalend, want lagere inkomens kunnen fiscaal minder aftrekken. Voor inkomens in de lagere belastingschalen is aflossen daarom eveneens interessant.

Mijn toekomst in mijn eigen huis?

Het wordt de huizenkoper wel erg moeilijk gemaakt. Crisis na crisis, dalende huizenprijzen en dan nog de veranderingen in de renteaftrek. Feit is echter dat het kopen van een huis niet afhangt van veel van deze factoren, maar van gevoel en geluk. Men ziet een eigen huis als een vorm van bevestiging dat het goed gaat. Het geeft een gevoel van onafhankelijkheid en van welstand. Dus zullen er altijd mensen op zoek zijn naar een huis, ongeacht de omstandigheden. Dat was het duidelijkst toen de huizenprijzen per dag stegen en er desondanks horden kopers op huizen afkwamen.

Hoe ziet mijn toekomst er uit?
Dat zouden we graag willen weten. Wat we weten is dat de toekomst er anders uit zal zien dan het verleden. Arbeidscontracten veranderen, zoals ook het aanbod van werk wijzigt. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat men over een paar jaar moet verhuizen omdat men ergens anders een baan heeft geaccepteerd.

Dat zijn belangrijke gegevens, want aan de hand daarvan kan men plannen. Hoeveel geld willen we aan een eigen huis uitgeven is van een heel andere orde dan hoeveel hypotheek kunnen we krijgen. Hier begint de verandering, want uitgaan van wat er mogelijk is, zorgt ook voor minder druk als het eens iets minder goed gaat.

Kan ik me indekken?
Dan die andere belangrijke vraag. Hoe kan ik me indekken tegen rampen? Men verzekert uiteraard het huis en de inboedel. Men spaart voor later (pensioen), maar denkt men ook aan arbeidsongeschiktheid of werkloosheid? Ook daar kan men zich tegen verzekeren. Ja, het is niet goedkoop, maar het zorgt wel voor rust. Gaat het een keer fout dan zitten we niet met de ellende.

Indekken betekent nadenken alvorens te handelen en niet vanuit emotie handelen. Niet meer uitgeven dan er haalbaar is en alles goed verzekeren is een anker voor die toekomst.

Een Duitse hypotheek?

Gezien de commotie in ons land rondom de banken en het feit dat men beweert dat de banken de hypotheekrente kunstmatig hoog houden, kizen veel mensen ervoor een blik over de grens te gooien en in het buurland te gaan kijken. Wat levert een Duitse hypotheek mij op? Welke hypotheek kan ik in Duitsland krijgen en onder welke voorwaarden?

Het Duitse bouwspaarplan
In Duitsland kent men het bouwsparen. Men sluit op jonge leeftijd vaak al een spaarcontract. Samen met de bank legt men vast hoeveel men wil sparen. Vanaf nu legt men iedere maand een vast bedrag in. Wanneer men zowat de helft bijeen heeft gespaard kan men het bedrag opvragen. Dat wil zeggen, men kan het gespaarde met rente en een extra opslag van de overheid inzetten om een huis te kopen of te bouwen. In Nederland is deze manier van hypotheekverstrekking nog niet zo bekend, maar wel in opkomst.

Aflossing verplicht
Wanneer men als Nederlander naar een Duitse bank stapt en om een hypotheek vraagt dan kan men alleen een annuïteitenhypotheek afsluiten. Men is namelijk verplicht minimaal 1% van de hoofdsom op jaarbasis af te lossen. Daarbij geldt verder dat de hypotheek niet voor 30, maar voor maximaal 25 jaar kan worden afgesloten en dat de rente niet altijd voor de hele looptijd vastgelegd kan worden. De vraag is of het nog steeds lonend is naar Duitsland te lonken. Het antwoord is relatief simpel. Ja, want op de eerste plaats is het goed om overal informatie en vergelijkingsmateriaal te halen. Op de tweede plaats kan een Duits aanbod nog steeds lucratief zijn omdat de rente lager is. Dat kan over de hele looptijd vele duizenden, zo niet tienduizenden euro’s schelen. Vragen kost niets, als men maar goed en wijs met de informatie omgaat en zich niet laat overdonderen door één aspect, zoals een lagere rente.