Uw familie als hypotheekverstrekker?

Wie een hypotheek afsluit, denkt eerder aan een bank of verzekeraar dan aan de eigen familie. Toch is het mogelijk om een lening af te sluiten waarbij de ouders of andere familieleden de geldverstrekkers zijn. Dit kan veel voordelen bieden op voorwaarde dat alles goed is vastgelegd en alle afspraken duidelijk zijn.

Strenge voorwaarden
Een hypotheek die u afsluit met een familielid als geldverstrekker moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als een hypotheek die u zou afsluiten bij een bank of verzekeraar. Zo kan de belastingdienst vragen om sommige gegevens over de geldlening die u wel paraat moet hebben. Banken hebben deze gegevens automatisch in hun bestanden staan, u moet hier zelf voor zorgen.

Belastingdienst
Gegevens die de belastingdienst kan vragen zijn onder meer de rente die maandelijks is betaald en hoelang de maximale looptijd van de lening nog duurt. Het gaat om gegevens die niet zo moeilijk te achterhalen zijn, maar u moet ze wel kunnen leveren. Als dit niet lukt, riskeert u namelijk dat de rente van de hypotheek niet langer aftrekbaar is in box 1.

Notaris
Vanzelfsprekend kunt u geld van familie lenen zonder dat de notaris eraan te pas komt. Dit wordt ook wel een onderhandse lening genoemd. Het is echter verstandiger om de lening bij de notaris vast te laten leggen als een hypothecaire inschrijving. Dan staan de afspraken tussen u en het familielid dat het geld verstrekt duidelijk op papier en kan er later geen ruzie ontstaan over de voorwaarden.

Hypothecaire inschrijving
Daarnaast kunnen de dingen natuurlijk altijd anders lopen dan u van tevoren heeft voorzien. Dan is het fijn om te weten dat bij een hypotheek diegene die u het geld heeft geleend voorrang heeft op andere schuldeisers. Alleen wanneer u ook een hypotheek heeft afgesloten bij een bank, kan deze tegelijkertijd geld terugvorderen.