Nemen pensioenfondsen hypotheken over?

De regering onderhandelt met de pensioenfondsen over hun rol in de toekomstige woningmarkt. Er is sprake van overname van de hypotheken waarvoor de Nationale Hypotheek Garantie geldt door de pensioenfondsen.

Wat betekent dat voor mij?
Hebt u een hypotheek met NHG dan kan er van alles gaan veranderen. De overheid wil in principe terugtreden en een nieuw garantiestelsel laten bouwen door de pensioenfondsen. Normaliter geldt bij dergelijke grootscheepse beleidsveranderingen dat die ingaan voor nieuwe klanten. Dat oude klanten onder dezelfde voorwaarden worden meegenomen. Belangrijk is om goede informatie te hebben. Advies vragen bij uw hypotheekgever is zeker aan te bevelen.

Blijft het hier bij?
Gaat het er alleen om dat de pensioenfondsen de overheid ontlasten door de garantie over te nemen? Dat valt te bezien, want een pensioenfonds moet aan voorwaarden voldoen, zoals een bepaald percentage winst over het belegde vermogen. Men zal dus niet soepel zijn, maar proberen om bij een garantie zo veel mogelijk zekerheid te hebben. Waar de overheid ook moet kijken dat er genoeg huizen worden gebouwd, zal een pensioenfonds veeleer kijken naar de risico’s.

Wie weet is dit een eerste stap in een veranderingsproces waarbinnen men in de toekomst de gespaarde pensioengelden kan of mag inzetten als onderpand voor een hypotheek, waardoor een garantie krijgen makkelijker zal worden. Of mag men zelfs een deel van het tegoed gebruiken om af te lossen? Of dat verstandig is, is weer een heel andere vraag.

Feit is dat er belangrijke wijzigingen aan staan te komen en dat men er heel goed aan doet op tijd informatie in te winnen. Om goed te kijken wat deze veranderingen precies voor u betekenen en of er ook andere mogelijkheden zijn. Een goed adviseur is daarbij zeker zijn geld waard, want een foutje kan misschien wel eens duur uitvallen.