Tijd voor verandering?

De OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, heeft weer bij de Nederlandse regering aangedrongen op een herziening van het hypotheekbeleid. Men vindt de schuldenlast te hoog en de aftrek te genereus. Zou alleen deze organisatie dit roepen dan valt het allemaal mee. Maar ze verbinden zich met de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank.

Nieuw beleid?
Feit is dat zelfs de grootste verdediger van het heilig huisje hypotheekrenteaftrek, de VVD, van haar geloof gevallen is. Een regering onder leiding van een VVD premier (Rutte) heeft de eerste stap gezet om de renteaftrek op den duur af te schaffen. Een relatief gezien kleine stap wat betreft de renteaftrek. Een veel grotere stap wat betreft de voorwaarden. Desondanks blijft de druk op de overheid toenemen nog meer te doen. Dat zal bij een volgende regering voor beleidswijzigingen kunnen leiden.
Kijk maar naar de pensioenleeftijd. De eerste stap was verhogen naar 67 jaar in fases. Rutte c.s. wil dat nu versnellen naar 67 in 2021.

Gevolgen
De gevolgen zullen op den duur niet uitblijven. De vraag is nu afwachten of een voorschot nemen? Afwachten lijkt lucratief, maar is dat ook zo? Voor hen die nu een aflossingsvrije hypotheek hebben, lijkt nog niets aan de hand. Wat als de voorwaarden over 4 of 5 jaar veranderen? Dan is de rente waarschijnlijk hoger dan nu en wordt een overstap duur. Dus nu kijken wat een overstap kost, kan geen kwaad. Het biedt die informatie die nodig is om te overwegen wat het beste en wat haalbaar is. Voorkomen is toch beter dan genezen?

Rente
De directeur van de Nederlandse Bank dhr. Knot zinspeelt zelfs op een volgende rentedaling door de ECB. Dat zou een volgende rentedaling voor de hypotheekrente kunnen betekenen. Zeker een moment om alles opnieuw te overdenken.