Banken maken steeds meer “misbruik” van hypotheken

De banken verdienen alsmaar meer en meer aan de hypotheken die ze verstrekken aan hun klanten. De winstmarges die de banken binnen rijven zijn momenteel historisch hoog en de klanten betalen dan ook veel meer dan eigenlijk nodig zou zijn voor hun hypotheek. Maandelijks honderden euro’s te veel betalen is geen uitzondering en volgens veel verenigingen zouden deze winstmarges dringend aan banden moeten gelegd worden.

Gebrek aan concurrentie zorgt voor blijvende stijging

Door het feit dat er een enorm tekort is aan concurrentie kunnen de winstmarges dan ook ongehinderd blijven stijgen. De banken halen aan hiermee hun solvabiliteit te verbeteren maar voor de woningmarkt is dit eigenlijk alles behalve gunstig. Door de aanhoudende crisis was er voor de woningmarkt niet echt een goed vooruitzicht en hypotheken die onnoemelijk duur zijn doen hier zeker geen goed aan.

Overheid moet ingrijpen

Volgens sommigen zou de overheid dringend moeten ingrijpen bij dit fenomeen. Ze vinden dat de banken al winst genoeg maken en willen dringend maatregelen die getroffen zouden moeten worden door de overheid. Momenteel is hier echter nog geen sprake van waardoor eigenaars te veel blijven betalen.

Daling van de woningprijzen

Volgens velen is er de komende jaren een sterke daling voorzien van de woningprijzen, onder meer door de vermindering van de koopkracht van de mensen. De crisis heeft heel wat werkloosheid meegebracht en een lening krijgen voor een woning is allesbehalve makkelijk. Ze voorzien dus dat de huizenprijzen niet anders zullen kunnen dan dalen want anders zullen sommige huizen nooit verkocht geraken. Of dit daadwerkelijk een feit zal zijn valt nog af te wachten want een aantal jaren geleden had men ook soortgelijke voorspellingen gedaan maar tot nu zijn deze nog niet uitgekomen, integendeel zelfs…De prijzen van de huizen, gronden en appartementen zijn de laatste jaren nog fors gestegen.