De DUO hypotheek

De woningmarkt wordt flink door elkaar geschud de laatste tijd. Feit is dat er heel wat gaat veranderen wat betreft de renteaftrek. Door dat ook de markt nogal in beweging is en met name de starters met veel twijfels leven, komt de nieuwbouw en de doorstroom niet echt op gang. Maar er zijn lichtpuntjes.

Nieuw, de DUO hypotheek
De regering heeft bepaald dat men alleen nog renteaftrek krijgt bij de aankoop van een huis wanneer men een annuïteitenhypotheek afsluit. Dat wil zeggen dat het opgenomen bedrag na 30 jaar volledig moet zijn terugbetaald.
Overleg tussen de partijen en de minister van Volkshuisvesting heeft opgeleverd dat er wat lucht in deze regel is geblazen. De DUO hypotheek is daar een voorbeeld van. Men koopt een huis maar kan de hoge maandelijkse lasten nog niet aan. Dat geldt met name voor starters. Dan is er nu de optie om twee hypotheken tegelijkertijd af te sluiten. Een annuïteitenhypotheek en een aflossingsvrije.

Hoe werkt een DUO hypotheek?
Men koopt een huis van bijvoorbeeld 200.000?. Men neemt twee hypotheken. U lost iedere maand het vastgestelde annuïteitenbedrag af en hebt dus na 30 jaar de schuld volledig afbetaald.

Omdat dat hoge maandbedrag nog niet haalbaar is, sluit men een tweede hypotheek af van, maar nu aflossingsvrij. Iedere maand stort de bank de helft van het af te lossen bedrag op uw rekening, waardoor u zelf in principe de helft van maandbedrag moet betalen. Het door de bank aan u verstrekte maandelijkse bedrag wordt als schuld vastgelegd in de 2e hypotheek, zodat u na 30 jaar een restschuld heeft van in principe 100.000?. Dat bedrag moet u dan nog aflossen. Uiteraard is er over dit bedrag geen renteaftrek mogelijk. Op deze manier kan een starter en een huis kopen en de gehele renteaftrek gebruiken.