De voordelen van een starterslening

Starter op de woning

Een eerste koophuis is voor veel jonge mensen onbetaalbaar omdat hun inkomen niet hoog genoeg is. In veel gevallen moeten zij ook nog een studieschuld aflossen. Een starterslening kan de aankoop van het eerste huis wel bereikbaar maken. Startersleningen worden gegeven aan kopers die een eerste koophuis kopen en tussen een bepaalde leeftijdsgrens zitten. Deze leeftijdsgrens wisselt per gemeente. Ook wisselt het per gemeente of zij een starterslening geven; dit is niet altijd het geval.

Hoe werkt de starterslening?

Een starterslening wordt aangevraagd naast de hypotheek die via een hypotheekverstrekker voor de starterswoning is afgegeven. Deze lening kan maximaal 20% van het aankoopbedrag van het te kopen huis zijn. Het grote voordeel van de starterlening is dat er tijdens de eerste drie jaar na de afsluiting van deze lening, geen rente en aflossing over betaald hoeft te worden. Na drie jaar wordt bekeken of er voldoende inkomen is om wel te beginnen met aflossen en het voldoen van de rente over de starterslening. Als dat niet het geval is, kan een herziening worden aangevraagd waardoor de rentevrije periode verlengd wordt.

Wat betekent de starterslening in de praktijk?

In de praktijk betekent de starterslening dat een koophuis voor een starter nu wel betaalbaar is omdat hij over maximaal 20% van het geleende geld geen rente en aflossing hoeft te betalen. Bij veel jonge mensen groeit het inkomen door de jaren heen of daalt de studieschuld. Daardoor is na drie jaar of langer de rente en aflossing wel te betalen van de starterslening.
Door de lage rentekosten en de prijzendaling binnen de huizenmarkt is het aantrekkelijk om nu een woning te kopen. Met een starterslening wordt dat alleen nog maar aantrekkelijker!