Fiscus minder vriendelijk voor hypotheekhouder

Met ingang van 2013 trekt de overheid op de huizenmarkt de touwtjes aan. Ook de hypotheekrenteaftrek valt onder het voor huiseigenaren minder riante regiem. Hypotheekrente is voortaan voor nieuwe hypotheken alleen aftrekbaar als er wordt afgelost. Aflossingsvrije hypotheken die zijn afgesloten voor 1 januari 2013 worden (nog niet) aangepakt.

Extra aflossingen
Op 28 januari meldden de media dat in november van het vorige jaar de totale hypotheekschuld was afgenomen. Particulieren hadden in die maand voor 160 miljoen extra afgelost. De berichten in de pers waren gebaseerd op statistisch nieuws van de Nederlandsche Bank. Het nieuwtje was in feite geen nieuws. In het bericht onderbouwt DNB de stelling dat de hypotheekportefeuille van banken – over een langere termijn gezien – langzamer groeit.

Duimschroeven
De overheid zit niet te wachten op een groeiende hypotheekportefeuille. Ze vreest dat steeds meer mensen in de problemen komen door hun hypotheekschuld en haalt daarom de duimschroeven aan. Zo mag de rente van nieuwe leningen voor aankoop of verbetering van een woning voor de inkomstenbelasting alleen nog maar worden afgetrokken als de huiseigenaar de schuld aflost. De maximale periode daarvoor is dertig jaar.

Aflossen verplicht
Voor het aflossen van de schuld kan gekozen worden voor betaling van een vast bedrag per maand (annuïteitenlening) of voor maandlast die in het begin het hoogst is en afneemt naarmate de looptijd verstrijkt(een lineaire lening). Wat in uw geval de beste lening is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Bij die keus zullen de meeste mensen deskundig advies nodig zijn.