Hypotheek aflossen goed idee?

Steeds meer mensen besluiten om een gedeelte van hun hypotheek af te lossen. Zeker wanneer de rente van de hypotheek hoog is, kan het voordelig zijn om een gedeelte alvast af te lossen. Of aflossen in uw geval verstandig is, hangt van verschillende factoren af.

Hoe hoog is de hypotheekschuld?
In het algemeen geldt dat het voordeliger is om de hypotheek af te lossen als er sprake is van een relatief kleine hypotheekschuld.

Hoe hoog is de hypotheekrente?
Ook de hoogte van de hypotheekrente is van belang om de vraag of aflossen van de hypotheek zin heeft, te kunnen beantwoorden. De hypotheekrente ligt nu erg laag. Als u destijds een hypotheek heeft afgesloten met een relatief hoge hypotheekrente, is het vaak verstandig om de hypotheek vervroegd af te lossen. U moet dan wel rekening houden met eventuele boetes die de hypotheekverstrekker kan opleggen.

De hoog is de spaarrente?
De lage spaarrente die momenteel door de banken wordt uitgekeerd, is eveneens een goede reden om de hypotheek versneld af te lossen. Vaak ligt de spaarrente onder de jaarlijkse inflatie en levert vermogen op spaarrekeningen per saldo bijna niets op. Wanneer u besluit om vermogen te investeren in het aflossen van de hypotheek is het wel verstandig om na te gaan of u dit geld op de korte- of langetermijn niet nodig heeft.

Welke WOZ-waarde heeft de woning?
Wanneer de woning een hoge WOZ-waarde heeft, wordt het al snel voordeliger om de hypotheek versneld af te lossen. De WOZ-waarde is namelijk de grondslag voor de hoogte van het eigen woningforfait en over de waarde van het eigen woningforfait kunt u fiscaal geen hypotheekrente aftrekken.

Hoeveel verdient u?
De belastingschaal is ten slotte eveneens bepalend, want lagere inkomens kunnen fiscaal minder aftrekken. Voor inkomens in de lagere belastingschalen is aflossen daarom eveneens interessant.