Nationale Hypotheek Garantie

Om de koop van een woning ook voor mensen met lagere inkomens mogelijk te maken is ooit de Nationale Hypotheek Garantie in het leven geroepen.

Voordelen
De voordelen van de NHG zijn duidelijk. Omdat niet iedereen een inkomen heeft waaraan de bank zo maar een hypotheek wil koppelen, was er een borg nodig. Doordat ouders of anderen vaak niet in staat bleken als borg te voldoen, werd de NHG ontwikkeld. Vanaf nu stond en staat een speciaal daarvoor opgerichte stichting garant als borg bij het aanvragen van een hypotheek.

Voorwaarden
Uiteraard zijn hier de nodige voorwaarden aan verbonden, zoals een maximale hoogte. De NHG wordt ook niet voor niets verstrekt. Je moet 6% van de koopsom betalen.
Wat wel een voordeel is, is dat de hypotheekrente lager ligt voor een huis met een NHG. Dat heeft uiteraard met het feit te maken dat de bank een grote zekerheid heeft haar geld terug te krijgen.

Nadelen
Een nadeel is dat de voorwaarden kunnen veranderen. Dat gebeurt op 1 juli 2014. Vanaf die dag is de maximale hoogte vastgelegd op 250.000€ + de 6% kosten. Je kunt dus geen hypotheek krijgen die boven dat kwart miljoen uitkomt. Verder geldt dat er kosten bijkomen. Deze bedragen rond de 1% van de openstaande hypotheeksom.

Veranderingen
Naast de verlaging van het maximale hypotheekbedrag per 1 juli 2014, zal het bedrag verder verlaagd worden per 1 juli 2015 en 1 juli 2016. Uiteraard voor nieuwe aanvragers.

Blijft een lening
Mocht het huis bij verkoop (of executie) niet voldoende opbrengen om de hypotheek af te lossen dan zal de NHG het resterende bedrag voldoen. Dat betekent echter niet dat je er dan vanaf bent, want de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen zal een schikking met je treffen om de betaling van het restbedrag te regelen.