Hypotheek aflossen goed idee?

Steeds meer mensen besluiten om een gedeelte van hun hypotheek af te lossen. Zeker wanneer de rente van de hypotheek hoog is, kan het voordelig zijn om een gedeelte alvast af te lossen. Of aflossen in uw geval verstandig is, hangt van verschillende factoren af.

Hoe hoog is de hypotheekschuld?
In het algemeen geldt dat het voordeliger is om de hypotheek af te lossen als er sprake is van een relatief kleine hypotheekschuld.

Hoe hoog is de hypotheekrente?
Ook de hoogte van de hypotheekrente is van belang om de vraag of aflossen van de hypotheek zin heeft, te kunnen beantwoorden. De hypotheekrente ligt nu erg laag. Als u destijds een hypotheek heeft afgesloten met een relatief hoge hypotheekrente, is het vaak verstandig om de hypotheek vervroegd af te lossen. U moet dan wel rekening houden met eventuele boetes die de hypotheekverstrekker kan opleggen.

De hoog is de spaarrente?
De lage spaarrente die momenteel door de banken wordt uitgekeerd, is eveneens een goede reden om de hypotheek versneld af te lossen. Vaak ligt de spaarrente onder de jaarlijkse inflatie en levert vermogen op spaarrekeningen per saldo bijna niets op. Wanneer u besluit om vermogen te investeren in het aflossen van de hypotheek is het wel verstandig om na te gaan of u dit geld op de korte- of langetermijn niet nodig heeft.

Welke WOZ-waarde heeft de woning?
Wanneer de woning een hoge WOZ-waarde heeft, wordt het al snel voordeliger om de hypotheek versneld af te lossen. De WOZ-waarde is namelijk de grondslag voor de hoogte van het eigen woningforfait en over de waarde van het eigen woningforfait kunt u fiscaal geen hypotheekrente aftrekken.

Hoeveel verdient u?
De belastingschaal is ten slotte eveneens bepalend, want lagere inkomens kunnen fiscaal minder aftrekken. Voor inkomens in de lagere belastingschalen is aflossen daarom eveneens interessant.

Mijn toekomst in mijn eigen huis?

Het wordt de huizenkoper wel erg moeilijk gemaakt. Crisis na crisis, dalende huizenprijzen en dan nog de veranderingen in de renteaftrek. Feit is echter dat het kopen van een huis niet afhangt van veel van deze factoren, maar van gevoel en geluk. Men ziet een eigen huis als een vorm van bevestiging dat het goed gaat. Het geeft een gevoel van onafhankelijkheid en van welstand. Dus zullen er altijd mensen op zoek zijn naar een huis, ongeacht de omstandigheden. Dat was het duidelijkst toen de huizenprijzen per dag stegen en er desondanks horden kopers op huizen afkwamen.

Hoe ziet mijn toekomst er uit?
Dat zouden we graag willen weten. Wat we weten is dat de toekomst er anders uit zal zien dan het verleden. Arbeidscontracten veranderen, zoals ook het aanbod van werk wijzigt. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat men over een paar jaar moet verhuizen omdat men ergens anders een baan heeft geaccepteerd.

Dat zijn belangrijke gegevens, want aan de hand daarvan kan men plannen. Hoeveel geld willen we aan een eigen huis uitgeven is van een heel andere orde dan hoeveel hypotheek kunnen we krijgen. Hier begint de verandering, want uitgaan van wat er mogelijk is, zorgt ook voor minder druk als het eens iets minder goed gaat.

Kan ik me indekken?
Dan die andere belangrijke vraag. Hoe kan ik me indekken tegen rampen? Men verzekert uiteraard het huis en de inboedel. Men spaart voor later (pensioen), maar denkt men ook aan arbeidsongeschiktheid of werkloosheid? Ook daar kan men zich tegen verzekeren. Ja, het is niet goedkoop, maar het zorgt wel voor rust. Gaat het een keer fout dan zitten we niet met de ellende.

Indekken betekent nadenken alvorens te handelen en niet vanuit emotie handelen. Niet meer uitgeven dan er haalbaar is en alles goed verzekeren is een anker voor die toekomst.

Een Duitse hypotheek?

Gezien de commotie in ons land rondom de banken en het feit dat men beweert dat de banken de hypotheekrente kunstmatig hoog houden, kizen veel mensen ervoor een blik over de grens te gooien en in het buurland te gaan kijken. Wat levert een Duitse hypotheek mij op? Welke hypotheek kan ik in Duitsland krijgen en onder welke voorwaarden?

Het Duitse bouwspaarplan
In Duitsland kent men het bouwsparen. Men sluit op jonge leeftijd vaak al een spaarcontract. Samen met de bank legt men vast hoeveel men wil sparen. Vanaf nu legt men iedere maand een vast bedrag in. Wanneer men zowat de helft bijeen heeft gespaard kan men het bedrag opvragen. Dat wil zeggen, men kan het gespaarde met rente en een extra opslag van de overheid inzetten om een huis te kopen of te bouwen. In Nederland is deze manier van hypotheekverstrekking nog niet zo bekend, maar wel in opkomst.

Aflossing verplicht
Wanneer men als Nederlander naar een Duitse bank stapt en om een hypotheek vraagt dan kan men alleen een annuïteitenhypotheek afsluiten. Men is namelijk verplicht minimaal 1% van de hoofdsom op jaarbasis af te lossen. Daarbij geldt verder dat de hypotheek niet voor 30, maar voor maximaal 25 jaar kan worden afgesloten en dat de rente niet altijd voor de hele looptijd vastgelegd kan worden. De vraag is of het nog steeds lonend is naar Duitsland te lonken. Het antwoord is relatief simpel. Ja, want op de eerste plaats is het goed om overal informatie en vergelijkingsmateriaal te halen. Op de tweede plaats kan een Duits aanbod nog steeds lucratief zijn omdat de rente lager is. Dat kan over de hele looptijd vele duizenden, zo niet tienduizenden euro’s schelen. Vragen kost niets, als men maar goed en wijs met de informatie omgaat en zich niet laat overdonderen door één aspect, zoals een lagere rente.

Hypotheek van de toekomst?

Mensen zullen huizen blijven kopen, ook al wordt de hypotheekrentaftrek moeilijker. Alles hangt samen met een aantal simpele zaken, namelijk ons inkomen en de kans op een mooi huis, in een buurt waar we graag willen wonen. Gezien het slinkende aantal huurhuizen, de wachttijden en de alsmaar stijgende huurprijzen is een huis kopen nog altijd een prima alternatief.

Hypotheekrente
De rente op de hypotheken is volgens kenners uiterst laag. Maar als je dan naar de omringende landen kijkt dan zie je dat het nog lager kan. Jammer eigenlijk dat ik geen hypotheek in het buitenland kan nemen. Dat kan wel, maar wil men de rente van de belasting kunnen aftrekken dan moet men wel in Nederland werken en wonen. Wat men in acht moet nemen is hoe men een hypotheek afsluit. Onder welke voorwaarden en bij welke bank, want wat we uit de crisis hebben geleerd is dat goede informatie en een goede keuze letterlijk heel veel geld waard zijn.

Anders dan hier
Stel men neemt een hypotheek in Duitsland. Begin dan met naar banken in de grensstreek te gaan om informatie in te winnen. Men kent in Duitsland bijvoorbeeld geen 100% hypotheek, omdat er met bouwsparen gewerkt wordt en men dus een bedrag bijeen gespaard heeft wanneer men een hypotheek vraagt. Dat zijn belangrijke weetjes. Zo geldt ook vaak dat men geen annuïteitenhypotheek kent van 30 jaar. De looptijd van een hypotheek is 25 jaar en de annuïteit is vaak beperkt tot 10 jaar. Dus is het belangrijk om alles even naast elkaar te leggen om te zien wat aantrekkelijker is. Neem nooit zo maar een hypotheek via internet, zonder een gesprek. Zorg ervoor dat alle vragen goed beantwoord zijn en dat de hypotheek past bij het inkomen. Kies bewust, kies met verstand en met het oog op de toekomst.

Hypotheekrente in Nederland ligt gevoelig hoger dan in de buurlanden

Na nader onderzoek is gebleken dat de hypotheekrente in Nederland gemiddeld een procentpunt hoger ligt dan in andere landen. Waarom dit juist is vraagt iedereen zich nu uiteraard af en daarom wil ook de Kamer hiervoor een duidelijk antwoord.

Geen effectieve redenen

Hoewel men na deze ontdekkingen nu van alle kanten wil weten waaraan het grote verschil nu effectief te wijten is, is het toch een feit dat men slechts een paar veronderstellingen kan geven maar geen duidelijke antwoorden. Men komt niet veel verder dan het feit dat men denkt dat het aantrekken van vreemd vermogen in Nederland veel duurder is dan in andere langen.

Gebrek aan concurrentie

Volgens bepaalde bronnen speelt het gebrek aan concurrentie op de hypothekenmarkt wel een grote rol in de prijzen die men hanteert. Doordat de markt niet zo breed bezaaid is zorgt dit ervoor dat men de prijzen uiteraard wel de hoogte in kan duwen. Of dit een oplossing is op lange termijn is uiteraard dan de vraag want de huidige situatie toont ons dat er heel wat problemen hangende zijn en misschien nog veel meer op komst aangaande de hypotheken.

Geen geld meer, bye bye huis

Voor vele particulieren is het een ware strijd geworden om het hoofd boven water te houden en te kunnen blijven hun hypotheek afbetalen. In nog veel meer gevallen lukt dit niet meer en wordt het huis in beslag genomen door de kredietverstrekker. Het destijds makkelijk kunnen verwerven van een hypotheek heeft dus ook niet veel opgebracht want nu betaald men daar als consument dubbel en dik de prijs voor. Wat ooit zo simpel leek is nu echt heel moeilijk geworden en daardoor komen heel wat mensen in de problemen.

Fiscus minder vriendelijk voor hypotheekhouder

Met ingang van 2013 trekt de overheid op de huizenmarkt de touwtjes aan. Ook de hypotheekrenteaftrek valt onder het voor huiseigenaren minder riante regiem. Hypotheekrente is voortaan voor nieuwe hypotheken alleen aftrekbaar als er wordt afgelost. Aflossingsvrije hypotheken die zijn afgesloten voor 1 januari 2013 worden (nog niet) aangepakt.

Extra aflossingen
Op 28 januari meldden de media dat in november van het vorige jaar de totale hypotheekschuld was afgenomen. Particulieren hadden in die maand voor 160 miljoen extra afgelost. De berichten in de pers waren gebaseerd op statistisch nieuws van de Nederlandsche Bank. Het nieuwtje was in feite geen nieuws. In het bericht onderbouwt DNB de stelling dat de hypotheekportefeuille van banken – over een langere termijn gezien – langzamer groeit.

Duimschroeven
De overheid zit niet te wachten op een groeiende hypotheekportefeuille. Ze vreest dat steeds meer mensen in de problemen komen door hun hypotheekschuld en haalt daarom de duimschroeven aan. Zo mag de rente van nieuwe leningen voor aankoop of verbetering van een woning voor de inkomstenbelasting alleen nog maar worden afgetrokken als de huiseigenaar de schuld aflost. De maximale periode daarvoor is dertig jaar.

Aflossen verplicht
Voor het aflossen van de schuld kan gekozen worden voor betaling van een vast bedrag per maand (annuïteitenlening) of voor maandlast die in het begin het hoogst is en afneemt naarmate de looptijd verstrijkt(een lineaire lening). Wat in uw geval de beste lening is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Bij die keus zullen de meeste mensen deskundig advies nodig zijn.