Belastingdienst verstrekt geen gegevens

Privacy wordt beschermd
Weer kwam de privacy van mensen onder druk toen hypotheekverstrekkers van de Belastingdienst gegevens over het hypotheekverleden opvroegen. Dit gaat niet gebeuren, aangezien de Belastingdienst heeft laten weten dat men geen gegevens van personen aan commerciële instellingen zal geven, in verband met hun privacy. Overigens doet de Belastingdienst dat ook niet wanneer de klant daar toestemming voor geeft. Dit laatste is belangrijk, aangezien hypotheekverstrekkers van potentiële klanten zouden kunnen eisen de gegevens op te vragen.

Aflossingsregime
Waar de laatste tijd ook veel over te doen is, is het aflossingsregime. Op teveel hypotheken wordt niets afgelost totdat de looptijd verlopen is. Denk aan hypotheken met een beleggingsvorm, een spaarhypotheek of een aflossingsvrije. De overheid zou graag zien dat ook tijdens de looptijd al wordt afgelost. Probleem is echter dat men dan een boete moet betalen. Als eerste doorbreekt Florus, het vroegere Bouwfonds, dit systeem. Klanten mogen zonder boete aflossen, vooropgesteld dat ze eigen geld gebruiken en geen geleend geld, waardoor nieuwe schuld wordt opgebouwd. Zij blijven wel een boete hanteren bij het oversluiten van de hypotheek.

Restschuld
Gelukkig begint de deur open te gaan om mensen met een restschuld te helpen. ABN is nu ook over de brug en biedt een restschuldhypotheek aan. Het heeft even geduurd, maar steeds meer banken gaan overstag en bieden deze mogelijkheid aan. Voorwaarde is vaak wel dat de restschuld ontstaan is na eind oktober 2012 en dat de aanvrager niet zelf in staat is om de restschuld te betalen. Wie dus genoeg spaargeld heeft, komt niet in aanmerking. Of dit ook betekent dat sowieso eerst alle aanwezige spaargeld gebruikt moet worden om af te lossen voordat men in aanmerking komt voor een restschuldhypotheek, is niet helemaal duidelijk. Het kan dus geen kwaad om zo hier een daar wat informatie te vragen.