Extra aflossen?

Soms kan het allemaal heel verwarrend zijn. Moet je nu wel of niet extra aflossen? Loont extra aflossen als je een boete moet betalen? Wat levert het uiteindelijk op?

Aflossen
Bij hypotheken geldt dat je wanneer je extra of sneller aflost een boete moet betalen. Die bedraagt over het algemeen tussen de 10 en 15% over het extra afgeloste bedrag. Het loont om de hypotheekakte goed door te lezen, want het is ook mogelijk dat je per jaar een bepaald bedrag boetevrij mag aflossen. Er zijn zelfs al hypotheken op de markt waarbij geen boete meer wordt opgelegd. Voorwaarde is wel dat het geld voor de extra aflossing niet uit een tweede hypotheek of een lening komt, maar aantoonbaar spaargeld is of een erfenis enzovoorts.

Minder maandlast
Bij een gewone hypotheek betekent extra aflossen dat het openstaande bedrag kleiner wordt en daarmee dus, op den duur, ook de maandlast. Bij een spaarhypotheek of een hypotheek waarbij aan het eind van de looptijd wordt afgelost, is dat natuurlijk anders. Hier kan overleg met de hypotheekverstrekker uitkomst bieden. Bij een annuïteitenhypotheek levert het tijdens de eerste jaren minder op, aangezien in de periode het grootste deel van de maandelijkse betaling uit rente bestaat die aftrekbaar is. Wordt het maandbedrag lager dan wordt dus ook dat renteaandeel lager.

Keuze
In principe kun je stellen dat extra aflossen gunstig is en de schuld vermindert. Toch is het ook een kwestie van even alles goed op een rij zetten en kijken wat het uiteindelijk oplevert. Pas dan kun je een goed besluit nemen. Dat is zeker het geval wanneer het om een substantiële extra aflossing gaat. Pas op dat een boetebeding of een vermindering van het aftrekbare deel uiteindelijk er voor zorgen dat het resultaat gering of mogelijk zelfs negatief uitvalt.

Tips voor een betaalbare hypotheek

We leven in een tijd waarin de hypotheekrente zeer laag is, terwijl we tegelijkertijd ervaren dat heel wat hypotheeknemers in een zogenaamde ‘onder water’ situatie zitten. Voor toekomstige hypotheeknemers zijn hier wat tips uit te distilleren.

Nieuwe hypotheek
1. Neem een zo laag mogelijke hypotheek. Zoals de ervaring nu laat zien, zijn vooral mensen met tophypotheken in de problemen geraakt.

2. Zorg voor goede verzekeringen rondom de hypotheek. Dat geldt met name voor zzp-ers en zelfstandigen. Word je werkloos of (tijdelijk) arbeidsongeschikt dan krijg je met een lager inkomen te maken. Ben je goed verzekerd, valt dat mee.

3. Onderhandel met banken. Er zit nog steeds ruimte in de rente. Ruimte naar beneden. Lukt het om 0,2 of 0,3 procent minder rente te krijgen, dan is dat op 30 jaar veel geld.

4. Laat je door de lage rente niet verleiden om kortdurende hypotheken af te sluiten, maar kies voor 30 jaar. Neem je nu een aanbod van 3% voor 10 jaar, dan moet je in 2024 een nieuwe hypotheek nemen. Wat als de rente dan 12% is?

5. Koop een huis waar voor de toekomst ruimte is om te verbouwen. Dat is beter dan nu een groter huis te nemen met een hogere hypotheek.

6. Let op of er een boetebeding bij extra aflossing in de akte staat. Probeer daarover te onderhandelen. Spreek bijvoorbeeld een maximaal vrij aflosbaar bedrag per jaar af.

Geld
Een hypotheek is een schuld. Is de maandelijkse aflossing laag dan wordt dat in de toekomst geen zware last. Is er sprake van een fors bedrag dan mag er niets gebeuren of het gaat de verkeerde kant op. Dromen is prima, maar wel met verstand. Trap nooit met open ogen in de val van meer dan wat kan, want dan word je later op een pijnlijke wijze wakker.