Gaat de maximale hypotheek nog verder omlaag?

Maximale hypotheek
De vele veranderingen op hypotheekgebied kunnen tot enige verwarring leiden. Wat kan wel en wat niet meer? Dat geldt ook voor de maximale hypotheek. Voor 2015 geldt dat je maximaal 103% van de koopprijs kunt lenen. De komende 3 jaar gaat dit in stappen terug tot 100% in 2018.

Verder omlaag
Als het aan de Nederlandse Bank en anderen ligt, zal het maximum echter nog verder omlaag gaan, waarbij men zelfs over 80% spreekt. Alhoewel het op dit moment nog maar een eerste discussieronde is, lijkt zich toch een overeenstemming te vormen die uit komt op het percentage dat ook in andere, ons omringende, landen gebruikelijk is. Dat zou dan 90% zijn.

Eigen geld
Dat betekent dat het aandeel eigen geld zal gaan toenemen. Nu moet al een deel van de bijkomende kosten uit eigen middelen betaald worden. Een deel dat zal toenemen. Mocht een volgende regering beslissen dat de maximale hypotheek nog verder omlaag moet, dan kan dat snel oplopen naar 10% of zelfs meer.

Huizenprijzen
Deze veranderingen hebben uiteindelijk ook invloed op de huizenprijs. De verwachting is dat die omlaag zal gaan. Voor degene, die een huis heeft, dat verkoopt en een ander huis koopt, hoeft dat geen probleem te zijn. Voor een starter ligt dat anders, aangezien het zelf in te brengen aandeel toeneemt.

Informatie
Ondanks al de veranderingen en discussies zoals over de maximale hypotheek, blijft het, gelet op de uiterst lage rente, voordelig nu een huis te kopen. Wat wel handig is, is om goede informatie in te winnen. Over zowel de hoogte als de duur van de hypotheek, over de verschillen in aanbod en de financiële gevolgen, maar ook over de veranderingen. Op die manier kun je die veranderingen voor blijven en eventuele nadelen voorkomen.