Een maximale hypotheek nemen?

Nieuw beleid
Wie een woning wil kopen, doet er goed aan naar de nieuwe regels te kijken en zich daarover goed te laten informeren. Want tegenwoordig kan men niet zo maar een maximale hypotheek krijgen. Voor 2015 geldt dat het maximale bedrag bij 103% van de woningwaarde ligt en vanaf 2018 kan maximaal 100% geleend worden. De overheid wil daarmee problemen bij verkoop of bij waardedaling voorkomen. Overigens geldt tevens dat de renteaftrek per jaar met een half procent verlaagd wordt. Voor 2015 betekent dat dat het maximale percentage bij 51% ligt.

Sparen
Onderzoek laat zien dat starters ook geen maximale hypotheek willen, maar eerder geneigd zijn dan maar van de woning af te zien. Steeds meer starters blijken er voor te kiezen eerst te sparen, zodat ze met een eigen aandeel kunnen kopen of op een andere wijze geld te zoeken, zoals bij de ouders. Op die manier willen ze de hypotheek zo laag als enigszins mogelijk houden, waardoor de maandelijkse lasten laag zijn en waardoor een eventuele waardedaling op te vangen is.

NHG grens
Ook de grens om in aanmerking te komen voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) daalt. Per 1 juli 2015 wordt het maximaal toegestane bedrag verlaagd naar 245.000€. Dit betekent dat de koopprijs van een woning niet meer dan 231.000€ mag bedragen, want de extra kosten zoals overdrachtsbelasting, notariskosten enzovoorts verhogen dit bedrag tot 245.000€. De verwachting lijkt te zijn dat de NHG de komende jaren in kleine stappen verder omlaag gebracht zal worden.

Gunstig
Ondanks al deze wijzigingen blijft het gunstig om nu na te denken over een eigen woning. De rente is ongewoon laag, waardoor de kosten per maand die een annuïteitenhypotheek met zich mee brengt eveneens laag zijn. Terwijl de huren blijven stijgen, waardoor een woning huren steeds duurder wordt.

Nationale Hypotheek Garantie

Om de koop van een woning ook voor mensen met lagere inkomens mogelijk te maken is ooit de Nationale Hypotheek Garantie in het leven geroepen.

Voordelen
De voordelen van de NHG zijn duidelijk. Omdat niet iedereen een inkomen heeft waaraan de bank zo maar een hypotheek wil koppelen, was er een borg nodig. Doordat ouders of anderen vaak niet in staat bleken als borg te voldoen, werd de NHG ontwikkeld. Vanaf nu stond en staat een speciaal daarvoor opgerichte stichting garant als borg bij het aanvragen van een hypotheek.

Voorwaarden
Uiteraard zijn hier de nodige voorwaarden aan verbonden, zoals een maximale hoogte. De NHG wordt ook niet voor niets verstrekt. Je moet 6% van de koopsom betalen.
Wat wel een voordeel is, is dat de hypotheekrente lager ligt voor een huis met een NHG. Dat heeft uiteraard met het feit te maken dat de bank een grote zekerheid heeft haar geld terug te krijgen.

Nadelen
Een nadeel is dat de voorwaarden kunnen veranderen. Dat gebeurt op 1 juli 2014. Vanaf die dag is de maximale hoogte vastgelegd op 250.000€ + de 6% kosten. Je kunt dus geen hypotheek krijgen die boven dat kwart miljoen uitkomt. Verder geldt dat er kosten bijkomen. Deze bedragen rond de 1% van de openstaande hypotheeksom.

Veranderingen
Naast de verlaging van het maximale hypotheekbedrag per 1 juli 2014, zal het bedrag verder verlaagd worden per 1 juli 2015 en 1 juli 2016. Uiteraard voor nieuwe aanvragers.

Blijft een lening
Mocht het huis bij verkoop (of executie) niet voldoende opbrengen om de hypotheek af te lossen dan zal de NHG het resterende bedrag voldoen. Dat betekent echter niet dat je er dan vanaf bent, want de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen zal een schikking met je treffen om de betaling van het restbedrag te regelen.