Nationale Hypotheek Garantie

Om de koop van een woning ook voor mensen met lagere inkomens mogelijk te maken is ooit de Nationale Hypotheek Garantie in het leven geroepen.

Voordelen
De voordelen van de NHG zijn duidelijk. Omdat niet iedereen een inkomen heeft waaraan de bank zo maar een hypotheek wil koppelen, was er een borg nodig. Doordat ouders of anderen vaak niet in staat bleken als borg te voldoen, werd de NHG ontwikkeld. Vanaf nu stond en staat een speciaal daarvoor opgerichte stichting garant als borg bij het aanvragen van een hypotheek.

Voorwaarden
Uiteraard zijn hier de nodige voorwaarden aan verbonden, zoals een maximale hoogte. De NHG wordt ook niet voor niets verstrekt. Je moet 6% van de koopsom betalen.
Wat wel een voordeel is, is dat de hypotheekrente lager ligt voor een huis met een NHG. Dat heeft uiteraard met het feit te maken dat de bank een grote zekerheid heeft haar geld terug te krijgen.

Nadelen
Een nadeel is dat de voorwaarden kunnen veranderen. Dat gebeurt op 1 juli 2014. Vanaf die dag is de maximale hoogte vastgelegd op 250.000€ + de 6% kosten. Je kunt dus geen hypotheek krijgen die boven dat kwart miljoen uitkomt. Verder geldt dat er kosten bijkomen. Deze bedragen rond de 1% van de openstaande hypotheeksom.

Veranderingen
Naast de verlaging van het maximale hypotheekbedrag per 1 juli 2014, zal het bedrag verder verlaagd worden per 1 juli 2015 en 1 juli 2016. Uiteraard voor nieuwe aanvragers.

Blijft een lening
Mocht het huis bij verkoop (of executie) niet voldoende opbrengen om de hypotheek af te lossen dan zal de NHG het resterende bedrag voldoen. Dat betekent echter niet dat je er dan vanaf bent, want de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen zal een schikking met je treffen om de betaling van het restbedrag te regelen.

Nieuwe aanbieders drukken hypotheekrente

Doordat de banken ook zichzelf geen dienst hebben bewezen met de crisis en nu strengere richtlijnen opgelegd gekregen hebben, zijn er gaten ontstaan op de hypotheekmarkt waar buitenlandse investeerders en verzekeringsmaatschappijen instappen.

Wat betekent dat?
Voor degene, die nu een hypotheek wil afsluiten is dit goed nieuws. Meer aanbieders, met name buitenlandse aanbieders zoals het Britse Venn Partners, zorgen voor lagere rentes. Dat is voordelig voor de hypotheeknemer. Uiteraard is het zaak goed op de voorwaarden te letten. Naast deze Britse aanbieder zijn ook verzekeringsmaatschappijen actief of actiever geworden met het aanbieden van hypotheken. Logisch want het is een lucratieve markt, waar ieder jaar miljarden omgaan.

NHG
Een ander opvallend iets is dat de Nationale Hypotheek Garantie steeds minder aantrekkelijk wordt. Het lijkt er op alsof deze extra ondersteuning langzaam wordt afgebouwd. Blijkbaar is ook het rijk geschrokken van het grote aantal hypotheken dat onder water is komen te staan. Voor starters en mensen met een lager inkomen is deze terugtrekkende beweging natuurlijk minder prettig. Met NHG is het makkelijker een hypotheek te krijgen. Feit is dat geen NHG een hogere rente betekent.

Rentepercentages
Doordat de banken het geld bijna voor niets kunnen lenen bij de Europese Centrale Bank zijn de rentes op hypotheken laag. Met NHG schommelen ze tussen 2,4% voor een jaar en 4,8% voor 30 jaar. Zonder NHG kan dat 0,4% hoger liggen.
Nieuwe aanbieders willen uiteraard snel een stukje markt veroveren en zullen dus waarschijnlijk korte tijd stunten met hun tarieven. Dat kan, wel goed op de voorwaarden lettend, een hypotheek opleveren die lager ligt dan die 4,8% die nu als laagste wordt aangegeven.
Vol alle duidelijkheid 4,8% is het laagste percentage voor 30 jaar. Het hoogste is 6,3%. Dat is dus een verschil van anderhalf procent voor dezelfde periode.