Een maximale hypotheek nemen?

Nieuw beleid
Wie een woning wil kopen, doet er goed aan naar de nieuwe regels te kijken en zich daarover goed te laten informeren. Want tegenwoordig kan men niet zo maar een maximale hypotheek krijgen. Voor 2015 geldt dat het maximale bedrag bij 103% van de woningwaarde ligt en vanaf 2018 kan maximaal 100% geleend worden. De overheid wil daarmee problemen bij verkoop of bij waardedaling voorkomen. Overigens geldt tevens dat de renteaftrek per jaar met een half procent verlaagd wordt. Voor 2015 betekent dat dat het maximale percentage bij 51% ligt.

Sparen
Onderzoek laat zien dat starters ook geen maximale hypotheek willen, maar eerder geneigd zijn dan maar van de woning af te zien. Steeds meer starters blijken er voor te kiezen eerst te sparen, zodat ze met een eigen aandeel kunnen kopen of op een andere wijze geld te zoeken, zoals bij de ouders. Op die manier willen ze de hypotheek zo laag als enigszins mogelijk houden, waardoor de maandelijkse lasten laag zijn en waardoor een eventuele waardedaling op te vangen is.

NHG grens
Ook de grens om in aanmerking te komen voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) daalt. Per 1 juli 2015 wordt het maximaal toegestane bedrag verlaagd naar 245.000€. Dit betekent dat de koopprijs van een woning niet meer dan 231.000€ mag bedragen, want de extra kosten zoals overdrachtsbelasting, notariskosten enzovoorts verhogen dit bedrag tot 245.000€. De verwachting lijkt te zijn dat de NHG de komende jaren in kleine stappen verder omlaag gebracht zal worden.

Gunstig
Ondanks al deze wijzigingen blijft het gunstig om nu na te denken over een eigen woning. De rente is ongewoon laag, waardoor de kosten per maand die een annuïteitenhypotheek met zich mee brengt eveneens laag zijn. Terwijl de huren blijven stijgen, waardoor een woning huren steeds duurder wordt.

Tips voor een betaalbare hypotheek

We leven in een tijd waarin de hypotheekrente zeer laag is, terwijl we tegelijkertijd ervaren dat heel wat hypotheeknemers in een zogenaamde ‘onder water’ situatie zitten. Voor toekomstige hypotheeknemers zijn hier wat tips uit te distilleren.

Nieuwe hypotheek
1. Neem een zo laag mogelijke hypotheek. Zoals de ervaring nu laat zien, zijn vooral mensen met tophypotheken in de problemen geraakt.

2. Zorg voor goede verzekeringen rondom de hypotheek. Dat geldt met name voor zzp-ers en zelfstandigen. Word je werkloos of (tijdelijk) arbeidsongeschikt dan krijg je met een lager inkomen te maken. Ben je goed verzekerd, valt dat mee.

3. Onderhandel met banken. Er zit nog steeds ruimte in de rente. Ruimte naar beneden. Lukt het om 0,2 of 0,3 procent minder rente te krijgen, dan is dat op 30 jaar veel geld.

4. Laat je door de lage rente niet verleiden om kortdurende hypotheken af te sluiten, maar kies voor 30 jaar. Neem je nu een aanbod van 3% voor 10 jaar, dan moet je in 2024 een nieuwe hypotheek nemen. Wat als de rente dan 12% is?

5. Koop een huis waar voor de toekomst ruimte is om te verbouwen. Dat is beter dan nu een groter huis te nemen met een hogere hypotheek.

6. Let op of er een boetebeding bij extra aflossing in de akte staat. Probeer daarover te onderhandelen. Spreek bijvoorbeeld een maximaal vrij aflosbaar bedrag per jaar af.

Geld
Een hypotheek is een schuld. Is de maandelijkse aflossing laag dan wordt dat in de toekomst geen zware last. Is er sprake van een fors bedrag dan mag er niets gebeuren of het gaat de verkeerde kant op. Dromen is prima, maar wel met verstand. Trap nooit met open ogen in de val van meer dan wat kan, want dan word je later op een pijnlijke wijze wakker.

Gaat de rente omhoog?

De laagste rente die op dit moment wordt aangeboden ligt bij 2,2%. Natuurlijk geldt deze rente bij een eenjarig contract, maar het is wel indicatief.

Handelen
Op de beurzen wordt gespeculeerd op een renteverhoging. Want men vindt dat de euro te sterk is. Openlijk wordt al gezegd dat de baas van de ECB, Draghi, de rente zeker niet verder kan verlagen.
Tegelijkertijd geldt dat de banken bang zijn om veel kredieten te verstrekken. Hierdoor hoopt het goedkope geld zich op. Dit is dus een ideale tijd om te handelen en om een huis te kopen.

Onderhandelen
Ga daarbij nooit over een nacht ijs. Neem wat vrije tijd en maak een paar afspraken bij verschillenden banken. Vraag niet alleen naar een offerte, maar begin ook al met onderhandelen. Want er zit lucht in de rente. Stel het lukt om van het aangeboden percentage 0,2% af te snoepen. Over een periode van 360 maanden (30 jaar) kan dat heel wat geld schelen.

Goedkoop
Het is heel lang geleden dat de rente zo laag was en geld dus zo goedkoop. Voor een 30-jarige annuïteiten hypotheek met NHG is de laagste rente 4,5%. De hoogste ligt tussen 5,65 en 6,35%. Met name de vier grote banken liggen in de hogere rentepercentages. Wat ook een rol speelt is de hoogte van de hypotheek. De genoemde percentages gelden bij 100%. Bij bijvoorbeeld 90% zonder NHG is de laagst aangeboden rente nu 5,00%.

Renteaftrek
De renteaftrek staat onder druk. Dat zal de komende jaren zo blijven. Er is dus een hele eenvoudige regel. Hoe lager de lasten van de hypotheek, hoe beter. Is er iemand die een bedrag wil schenken? Dat mag tot 100.000€. Dit is echter wel een tijdelijke regeling. Dus ook hier geldt, wachten kost geld.