Verborgen gebreken

Veel mensen kopen een huis op gevoel. Ze vinden het mooi, de omgeving is goed, de prijs aantrekkelijk, het past bij het gezin of bij de plannen voor de toekomst. Velen vergeten daarbij dat een huis gebreken kan vertonen.

Gebreken
Sommige gebreken zijn direct en goed zichtbaar, zoals scheuren in de muur, een verzakking of een slecht dak. Andere gebreken komen pas na een tijd boven water, zoals een lek in een waterleiding achter een betegelde wand of slechte elektrische bedrading. Komt het probleem pas na een paar jaar naar buiten, bijvoorbeeld doordat het lek langzaam zichtbaar is geworden bij de buren die een muur hebben die beschimmeld is, dan ontstaan er problemen. Wanneer de buren de muur laten repareren, wordt al snel duidelijk dat het probleem wordt gecreëerd door de lekkende waterleiding. De buren zullen de schade dan ook op jullie willen verhalen.

Verborgen gebreken
Het kan veel erger zijn, zoals een constructie die onder druk staat omdat iets niet goed gebouwd is, zoals een dunne houten balk op een plek waar een dikke ijzeren balk zou moeten zitten. Dit soort verborgen gebreken zijn onder bepaalde voorwaarden op de vorige eigenaar te verhalen. Belangrijk is door een deskundige vast te laten stellen wat het gebrek is en waarom het een gebrek is. Daarna moet je de vorige eigenaar met een aangetekende brief, met daarbij de bijlage van het rapport, in ‘gebreke stellen’ en vragen de kosten te betalen. Mocht het overleg tot niets leiden, dan kun je naar de rechter stappen en om restitutie vragen. Let wel op dat de juridische kosten niet uiteindelijk hoger zijn dan het gevraagde bedrag.

Tip
1. Laat altijd een bouwkundig rapport maken voordat je daadwerkelijk een pand koopt.
2. Sluit je aan bij een belangenvereniging, zodat je hulp hebt bij dit soort gevallen.