Een maximale hypotheek nemen?

Nieuw beleid
Wie een woning wil kopen, doet er goed aan naar de nieuwe regels te kijken en zich daarover goed te laten informeren. Want tegenwoordig kan men niet zo maar een maximale hypotheek krijgen. Voor 2015 geldt dat het maximale bedrag bij 103% van de woningwaarde ligt en vanaf 2018 kan maximaal 100% geleend worden. De overheid wil daarmee problemen bij verkoop of bij waardedaling voorkomen. Overigens geldt tevens dat de renteaftrek per jaar met een half procent verlaagd wordt. Voor 2015 betekent dat dat het maximale percentage bij 51% ligt.

Sparen
Onderzoek laat zien dat starters ook geen maximale hypotheek willen, maar eerder geneigd zijn dan maar van de woning af te zien. Steeds meer starters blijken er voor te kiezen eerst te sparen, zodat ze met een eigen aandeel kunnen kopen of op een andere wijze geld te zoeken, zoals bij de ouders. Op die manier willen ze de hypotheek zo laag als enigszins mogelijk houden, waardoor de maandelijkse lasten laag zijn en waardoor een eventuele waardedaling op te vangen is.

NHG grens
Ook de grens om in aanmerking te komen voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) daalt. Per 1 juli 2015 wordt het maximaal toegestane bedrag verlaagd naar 245.000€. Dit betekent dat de koopprijs van een woning niet meer dan 231.000€ mag bedragen, want de extra kosten zoals overdrachtsbelasting, notariskosten enzovoorts verhogen dit bedrag tot 245.000€. De verwachting lijkt te zijn dat de NHG de komende jaren in kleine stappen verder omlaag gebracht zal worden.

Gunstig
Ondanks al deze wijzigingen blijft het gunstig om nu na te denken over een eigen woning. De rente is ongewoon laag, waardoor de kosten per maand die een annuïteitenhypotheek met zich mee brengt eveneens laag zijn. Terwijl de huren blijven stijgen, waardoor een woning huren steeds duurder wordt.

De voordelen van een starterslening

Starter op de woning

Een eerste koophuis is voor veel jonge mensen onbetaalbaar omdat hun inkomen niet hoog genoeg is. In veel gevallen moeten zij ook nog een studieschuld aflossen. Een starterslening kan de aankoop van het eerste huis wel bereikbaar maken. Startersleningen worden gegeven aan kopers die een eerste koophuis kopen en tussen een bepaalde leeftijdsgrens zitten. Deze leeftijdsgrens wisselt per gemeente. Ook wisselt het per gemeente of zij een starterslening geven; dit is niet altijd het geval.

Hoe werkt de starterslening?

Een starterslening wordt aangevraagd naast de hypotheek die via een hypotheekverstrekker voor de starterswoning is afgegeven. Deze lening kan maximaal 20% van het aankoopbedrag van het te kopen huis zijn. Het grote voordeel van de starterlening is dat er tijdens de eerste drie jaar na de afsluiting van deze lening, geen rente en aflossing over betaald hoeft te worden. Na drie jaar wordt bekeken of er voldoende inkomen is om wel te beginnen met aflossen en het voldoen van de rente over de starterslening. Als dat niet het geval is, kan een herziening worden aangevraagd waardoor de rentevrije periode verlengd wordt.

Wat betekent de starterslening in de praktijk?

In de praktijk betekent de starterslening dat een koophuis voor een starter nu wel betaalbaar is omdat hij over maximaal 20% van het geleende geld geen rente en aflossing hoeft te betalen. Bij veel jonge mensen groeit het inkomen door de jaren heen of daalt de studieschuld. Daardoor is na drie jaar of langer de rente en aflossing wel te betalen van de starterslening.
Door de lage rentekosten en de prijzendaling binnen de huizenmarkt is het aantrekkelijk om nu een woning te kopen. Met een starterslening wordt dat alleen nog maar aantrekkelijker!