Studieschuld en hypotheeklast soms zware combinatie

schulden

Meer dan een kwart van de afgestudeerden met een hypotheek hebben regelmatig moeite met het aflossen daarvan, omdat tegelijkertijd ook de tijdens de studie opgebouwde studieschuld moet worden afgelost. Voor een hypotheekadviseur is de studieschuld onzichtbaar omdat deze als zodanig niet geregistreerd staat bij het BKR (Bureau Krediet Registratie). In het advies kan die schuld dus alleen worden meegewogen als de afgestudeerde deze zelf meldt.

Langlopende contracten
Volgens het onafhankelijk uitgevoerd onderzoek melden afgestudeerde aanvragers van een hypotheek in ruim 40 procent van de gevallen die studieschuld niet. Voor een deel omdat ze nog niet begonnen zijn de studieschuld af te lossen en zich niet realiseren dat die aflossingen er straks ook nog bijkomen. Een dubbel aantal ondervraagden zegt regelmatig moeite te hebben met aflossen van beide schulden.

Het BKR pleit – in navolging van andere Europese landen als Engeland, Duitsland en Scandinavië – voor registratie van de studieschulden en bijna de helft van de 500 ondervraagden zouden daartegen geen bezwaar hebben. Een hypotheek is nu eenmaal een langlopend contract en de mooie, goedbetaalde banen waar studenten vroeger al tijdens hun studie van droomden, zijn ook niet meer zo gegarandeerd. Alleen door alles op een rijtje te zetten, ontstaat helderheid.

Lagere maximum hypotheek
Afgelopen voorjaar spraken hypotheekverstrekkers en overheid af om een studieschuld voor 0,75 procent te laten meewegen bij de bepaling van een hypotheek. Dat betekent in de praktijk meestal een lagere maximum hypotheek, maar ook een reëel financieel plaatje. Het verdient voor afgestudeerden dan ook aanbeveling bij het aanvragen van een hypotheek de studieschuld te melden. Met of zonder registratie de veiligste weg om in de toekomst klem te raken.

Bron foto: wegwijs.nl