Belastingdienst verstrekt geen gegevens

Privacy wordt beschermd
Weer kwam de privacy van mensen onder druk toen hypotheekverstrekkers van de Belastingdienst gegevens over het hypotheekverleden opvroegen. Dit gaat niet gebeuren, aangezien de Belastingdienst heeft laten weten dat men geen gegevens van personen aan commerciële instellingen zal geven, in verband met hun privacy. Overigens doet de Belastingdienst dat ook niet wanneer de klant daar toestemming voor geeft. Dit laatste is belangrijk, aangezien hypotheekverstrekkers van potentiële klanten zouden kunnen eisen de gegevens op te vragen.

Aflossingsregime
Waar de laatste tijd ook veel over te doen is, is het aflossingsregime. Op teveel hypotheken wordt niets afgelost totdat de looptijd verlopen is. Denk aan hypotheken met een beleggingsvorm, een spaarhypotheek of een aflossingsvrije. De overheid zou graag zien dat ook tijdens de looptijd al wordt afgelost. Probleem is echter dat men dan een boete moet betalen. Als eerste doorbreekt Florus, het vroegere Bouwfonds, dit systeem. Klanten mogen zonder boete aflossen, vooropgesteld dat ze eigen geld gebruiken en geen geleend geld, waardoor nieuwe schuld wordt opgebouwd. Zij blijven wel een boete hanteren bij het oversluiten van de hypotheek.

Restschuld
Gelukkig begint de deur open te gaan om mensen met een restschuld te helpen. ABN is nu ook over de brug en biedt een restschuldhypotheek aan. Het heeft even geduurd, maar steeds meer banken gaan overstag en bieden deze mogelijkheid aan. Voorwaarde is vaak wel dat de restschuld ontstaan is na eind oktober 2012 en dat de aanvrager niet zelf in staat is om de restschuld te betalen. Wie dus genoeg spaargeld heeft, komt niet in aanmerking. Of dit ook betekent dat sowieso eerst alle aanwezige spaargeld gebruikt moet worden om af te lossen voordat men in aanmerking komt voor een restschuldhypotheek, is niet helemaal duidelijk. Het kan dus geen kwaad om zo hier een daar wat informatie te vragen.

Plafondrente

Op hypotheekgebied gebeurt op dit moment heel veel. Zo wordt sinds kort de zogenaamde Plafondrente aangeboden.

Plafondrente
Zoals het woord al weergeeft, wordt bij deze hypotheekvorm een renteplafond afgesproken. Hoger dan dat rentepercentage kan de rente niet stijgen, wat er ook gebeurt. Daalt de rente echter en komt ze onder dat plafond, dan daalt de hypotheekrente mee. Stel het renteplafond is 5% en de rente staat op 3,4%. Dan betaal je die 3,4%. Stijgt de rente naar 6%, dan blijft die stijging beperkt tot 5%. Een plafondrente kun je voor 5 of 10 jaar afsluiten. Het geldende rentepercentage wordt bepaald door de zogenaamde Euribor. Dat is het rentepercentage dat de Europese Centrale Bank een keer per maand vaststelt en dat de banken onderling gebruiken als rente voor leningen.

Voor- en nadelen
Voordeel is dat je gedurende de hele looptijd zeker bent van een maximale rente. Voordeel is ook dat de rente bij een daling mee kan dalen. Daar kan dus heel wat winst zitten.
Nadeel is dat de rente steeds wisselt, waardoor het maandbedrag niet altijd hetzelfde is. Een ander nadeel is het einde van de looptijd, want het is goed mogelijk dat de rente dan fors hoog kan staan. Vraag is dus of aan het einde van de looptijd weer een nieuw plafond vastgesteld kan worden.

Advies
Alhoewel het op het eerste gezicht een aantrekkelijk aanbod lijkt, kan het zeker geen kwaad hier eerst met een adviseur goed over te praten. Om een duidelijk beeld te krijgen van de voor- en nadelen. Het afsluiten van een hypotheek is een behoorlijk ingrijpende beslissing, die je nooit lichtvaardig moet nemen. Degelijk advies en heldere informatie helpen om een besluit te nemen waar je lang plezier van zult hebben. Ze helpen namelijk ook om veel geld te besparen

Extra aflossen?

Soms kan het allemaal heel verwarrend zijn. Moet je nu wel of niet extra aflossen? Loont extra aflossen als je een boete moet betalen? Wat levert het uiteindelijk op?

Aflossen
Bij hypotheken geldt dat je wanneer je extra of sneller aflost een boete moet betalen. Die bedraagt over het algemeen tussen de 10 en 15% over het extra afgeloste bedrag. Het loont om de hypotheekakte goed door te lezen, want het is ook mogelijk dat je per jaar een bepaald bedrag boetevrij mag aflossen. Er zijn zelfs al hypotheken op de markt waarbij geen boete meer wordt opgelegd. Voorwaarde is wel dat het geld voor de extra aflossing niet uit een tweede hypotheek of een lening komt, maar aantoonbaar spaargeld is of een erfenis enzovoorts.

Minder maandlast
Bij een gewone hypotheek betekent extra aflossen dat het openstaande bedrag kleiner wordt en daarmee dus, op den duur, ook de maandlast. Bij een spaarhypotheek of een hypotheek waarbij aan het eind van de looptijd wordt afgelost, is dat natuurlijk anders. Hier kan overleg met de hypotheekverstrekker uitkomst bieden. Bij een annuïteitenhypotheek levert het tijdens de eerste jaren minder op, aangezien in de periode het grootste deel van de maandelijkse betaling uit rente bestaat die aftrekbaar is. Wordt het maandbedrag lager dan wordt dus ook dat renteaandeel lager.

Keuze
In principe kun je stellen dat extra aflossen gunstig is en de schuld vermindert. Toch is het ook een kwestie van even alles goed op een rij zetten en kijken wat het uiteindelijk oplevert. Pas dan kun je een goed besluit nemen. Dat is zeker het geval wanneer het om een substantiële extra aflossing gaat. Pas op dat een boetebeding of een vermindering van het aftrekbare deel uiteindelijk er voor zorgen dat het resultaat gering of mogelijk zelfs negatief uitvalt.